Kontroling za uspešno poslovanje podjetja
Feb09

Kontroling za uspešno poslovanje podjetja

Kontroling je v prihodnost usmerjen sestavni del računovodstva, ki zagotavlja podporo pri aktivnem upravljanju sredstev podjetja, zagotavljanju učinkovitega obvladovanja virov in obveznosti ter usmerjanju upravljanja poslovne uspešnosti. Omogoča tudi podporo procesu načrtovanja, spremljanje poslovne uspešnosti, analiziranje in obvladovanje podjetij v skupini. Številna podjetja kontroling svojega poslovanja zaupajo zunanjim izvajalcem,...

Preberi več
Naloge kontrolinga
Okt01

Naloge kontrolinga

Kot že sama beseda pove, je kontroling nekaj kar kontroliramo oziroma nadziramo. Ta beseda izhaja iz angleške besede »control« oziroma »to control«, kar v slovenskem jeziku pomeni, kontrolirati, nadzorovati, obvladovati, urejati, upravljati in še mnogo drugih slovenskih prevodov bi lahko našteli. Kontroling vam največkrat nudijo v računovodskih podjetjih. Velika večina takšnih podjetij kontroling tudi izvaja. To pride prav predvsem za...

Preberi več