Kontroling za uspešno poslovanje podjetja

Kontroling je v prihodnost usmerjen sestavni del računovodstva, ki zagotavlja podporo pri aktivnem upravljanju sredstev podjetja, zagotavljanju učinkovitega obvladovanja virov in obveznosti ter usmerjanju upravljanja poslovne uspešnosti. Omogoča tudi podporo procesu načrtovanja, spremljanje poslovne uspešnosti, analiziranje in obvladovanje podjetij v skupini.
Številna podjetja kontroling svojega poslovanja zaupajo zunanjim izvajalcem, ki delujejo v okviru računovodskih servisov. Pri tem lahko izbirajo med različnimi računovodskimi podjetji, ki ponujajo kontroling, s katerim zagotavljajo poslovne uspehe naročnikov. V iskanju teh storitev za svoje podjetje se lahko obrnete na računovodski servis Moje računovodstvo. Več o njihovih računovodskih storitvah, tudi o kontrolingu, pa si lahko preberete na njihovi spletni strani https://www.moje-racunovodstvo.si/kontroling.

Zakaj kontroling v vašem podjetju?

Med glavnimi razlogi izvajanja te dejavnosti v podjetju je odprava oziroma preprečevanje nepravilnosti poslovanja, kot so na primer odstopanja od običajne prakse, neupoštevanje notranjih pravil podjetja ali navodil nadrejenih, poleg tega je njegov namen tudi preprečevanje nastanka poslovne škode in podobno. Rezultati uspešno opravljenega kontrolinga se kažejo v uspešnem poslovanju podjetja, v učinkovitejšem nadzoru, v preventivnem ukrepanju in s tem v zmanjševanju tveganj pri poslovanju podjetja.

kontroling

Kontroling v lastni ali tuji izvedbi

Kontroling je za poslovanje podjetja zelo pomemben. Potreba po kontrolingu premo sorazmerno narašča z velikostjo podjetja. V zvezi z njim se podjetja pogosto znajdejo v dilemi glede lastnega ali tujega kontrolinga. Manjša in srednje velika podjetja kontroling po navadi prepustijo zunanjim kontrolerjem. Zunanji izvajalci imajo znanje in mnoge izkušnje, ki jih pridobivajo pri svetovanju večjemu številu podjetij. Zato so pri izvajanju te dejavnosti hitri in uspešni. Podjetja lahko te storitve naročijo pri številnih računovodskih servisih, med drugim tudi pri računovodskem podjetju Moje računovodstvo iz Ljubljane. Večja podjetja pa se pogosto odločajo za izvedbo v lastni hiši, ki postane projekt vodstva podjetja. Vodstvo mora biti uvajanju in izvajanju planov naklonjeno, vedeti mora, zakaj ga uvaja in kaj od njega pričakuje.

Author: Administrator

Deli to objavo na

Potrdi komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja