Splošne določbe

 • Na spletnem portalu so objavljene vsebine, do katerih lahko dostopajo vsi uporabniki interneta,
 • vse vsebine, objavljene na spletnem portalu, so plod avtorskega dela ter v lasti spletnega portala,
 • vsak članek je podpisan z začetnicami, z vzdevkom ali z imenom in priimkom,
 • članki z neprimerno (spam) vsebino bodo zavrnjeni s strani našega uredništva,
 • osebni podatki registriranih uporabnikov se shranjujejo v skladu z veljavnimi zakoni,
 • kljub stalnemu nadzoru ni možno zagotoviti, da uporabniki vsebin tega spletnega portala ne bodo širili po drugih internetnih portalih ali jih uporabljali za škodovanje drugim osebam,
 • če kateri od uporabnikov meni, da mu je bila z objavo določene vsebine storjena škoda, ali je zaradi tega osebno prizadet, bo taka vsebina izbrisana iz spletnega portala,
 • prispevki morajo biti napisani v skladu s smernicami našega urednika, saj v nasprotnem primeru ne bodo objavljeni,
 • če je prispevek napisan v skladu z usmeritvami urednika, lahko avtor (če želi) ostane anonimen,
 • z objavo prispevka na spletnem portalu, le – ta postane last portala in jo lahko spletni portal poljubno uporablja,
 • spletni portal ne sledi navadam uporabnikov.