Naloge kontrolinga

Kot že sama beseda pove, je kontroling nekaj kar kontroliramo oziroma nadziramo. Ta beseda izhaja iz angleške besede »control« oziroma »to control«, kar v slovenskem jeziku pomeni, kontrolirati, nadzorovati, obvladovati, urejati, upravljati in še mnogo drugih slovenskih prevodov bi lahko našteli. Kontroling vam največkrat nudijo v računovodskih podjetjih. Velika večina takšnih podjetij kontroling tudi izvaja. To pride prav predvsem za podjetnike in s.p. –je, ki morajo imeti računovodski servis za vodenje svojih računov, lahko pa si račune vodijo tudi sami. Podjetje Moje računovodstvo se ukvarja z računovodstvom, ki poleg tega nudi tudi kontroling s katerim vam lahko pomaga oblikovati in spremljati vaše poslovne načrte ter cilje.

Tako vam lahko računovodska podjetja, ki kontroling nudijo pomagajo pri načrtovanju vaših poslovnih ciljev. Poleg tega so lahko takšna podjetja tudi soodgovorna pri doseganju teh ciljev. Kontrolerje največkrat uporabljajo v velikih podjetjih, kjer vodstvu predstavi vse poslovne načrte, ki bi bili primerni za podjetje.

Naloge, ki jih mora kontrolor, ki kontroling opravlja narediti, so:

– Sodelovati mora povsod (na vseh ravneh), kjer se poslovni procesi odvijajo

– Sodelovati mora pri izdelavi strateškega načrta v podjetju

– Analizirati in obvladovati mora vsa tveganja, ki lahko določeno podjetje doletijo

– Mora biti pripravljen na spremembe in ob tem tudi spodbujati podjetje, za njih

– Načrtovati mora vse denarne toke

To je le nekaj stvari, ki jih mora kontroler, ki kontroling izvaja vedeti. Veliko več o vseh drugih nalogah pa lahko najdete pri podjetju Moje Računovodstvo.

Author: Administrator

Deli to objavo na

Potrdi komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja