Naloge kontrolinga
Okt01

Naloge kontrolinga

Kot že sama beseda pove, je kontroling nekaj kar kontroliramo oziroma nadziramo. Ta beseda izhaja iz angleške besede »control« oziroma »to control«, kar v slovenskem jeziku pomeni, kontrolirati, nadzorovati, obvladovati, urejati, upravljati in še mnogo drugih slovenskih prevodov bi lahko našteli. Kontroling vam največkrat nudijo v računovodskih podjetjih. Velika večina takšnih podjetij kontroling tudi izvaja. To pride prav predvsem za...

Preberi več