Preprečevanje nesreč: najvišja prioriteta pri delu

Področje, ki zajema potrebo, da poskrbite za varnost pri delu, se najde v prav vsaki panogi. Zato ste kot delodajalec dolžni svojim zaposlenim nuditi okolje in primerno opremo, ki jim omogoča normalne možnosti za potrebe izvajanja dela. Temu sledi, da jim za uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim učinkom, omogočite, če je treba, tudi izpit: https://www.projekt-varnost.si/varstvo-pri-delu-izpit.

Da se na delovnem mestu preprečijo morebitne poškodbe in nesreče, je treba svoje zaposlene tudi poslati na usposabljanje za varstvo pri delu izpit. Te aktivnosti samemu podjetju omogočajo celovit pregled nad področjem zdravja in varnost pri delu ter samega požarnega varstva.

varnost pri delu1 (2)

Obveznosti, ki jih varnost pri delu zahteva

Vsak delodajalec mora v okvirju zakona, izpolnjevati naslednje obveznosti:

 • izdelati ocene tveganja,
 • izjava: varnosti v pisni obliki,
 • sprejem ukrepov za zagotavljanje varnosti pred morebitno evakuacijo in požarom,
 • določanje strokovnega delavca za varnost pri delu,
 • obveščanje zaposlenih o zdravem in varnem delu,
 • načrtovanje za promocijo zdravja na delovnem mestu,
 • določitev izvajalca za medicino dela,
 • zagotovitev zdravstvenih pregledov na obdobja,
 • usposabljanje zaposlenih, za varstvo pri delu izpit.

varnost pri delu2

Za varstvo pri delu izpit, veljajo določila

 

Vsak zaposleni, tudi vi sami, kot delodajalec, morate za varnost pri delu, opraviti tečaj za varstvo pri delu izpit, ki vam omogoča svobodo ob trenutnem poklicu ali delovnem mestu, kot tudi, če bi se odločili iti drugam.

Za varstvo pri delu izpit, vam torej velja oz. se lahko uveljavlja:

 • pred razporeditvijo na drugo delovno mesto,
 • ko sklepate delovno razmerje,
 • kadar se uveljavlja nova tehnologija ali novo sredstvo za kakšen del,
 • če se spremeni delovni proces, ki povzroči spremembo za varnost pri delu.

Če ga kot delavec že imate, vam to odpre široko paleto možnosti in tudi napredovanj.

varstvo pri delu izpit.1

Poskrbite za varnost pri delu

Bodite zgleden delodajalec, ki vam je mar za varstvo pri delu izpit, in za zdravje ter varno okolje svojim zaposlenim zagotovite redne periodične preiskave delovnega okolja. Te preiskave vključujejo:

 • strokovne meritve toplotnih razmer ali mikroklime: merijo se indeks toplotnega udobja, preračun osvetljenosti ter meritve hrupa. Storitev potrebujete, ko se uvede novo delovno mesto, glede na oceno tveganja, ob morebitni pritožbi delavcev, ob zahtevi delovnega inšpektorata ter pri dokazovanju zakonskih obveznosti ob odškodninskih ali kazenskih postopkih.
 • Pregled strojev in naprav, ki vključujejo: varnost pri delu, za viličarja, dvižne ploščadi, razna gradbena dvigala, težke gradbene mehanizacije, kamionska hidravlična dvigala ter industrijska dvigala vodena iz tal in višin. Ti pregledi so potrebni takrat, ko se vzpostavijo delovne naprave, ki so priključene na energijski vir ter niso ročno orodje, ob strojnih predelavah ter v periodičnem obdobju vsakih 36 mesecev oz. kot je določeno v oceni tveganja dokumentacije delovne opreme.
 • Ovrednotenje in preračun osvetljenosti v delovnem okolju: storitev vključuje strokovne meritve osvetljenosti znotraj »preiskave delovnega okolja«, v katero spada prav tako preiskava toplotnih razmer. Meritve se morajo opraviti ob uvedbi novega delovnega mesta, pritožbah zaposlenih ali zahtevi delovnega inšpektorja. Pri meritvah se naredita preračun ter ovrednotenje osvetljenosti oz. razsvetljave v določenem delovnem okolju.
 • Meritve hrupa: pomembna storitev, ki jo je treba uvajati zaradi varnostnih ukrepov, da se delavci ne izpostavljajo škodljivemu hrupnemu okolju. Meritve se opravljajo ob zamenjavi delovne opreme, spremembi delovnega okolja ali zahtevah inšpektorja. Izvajajo pa se v proizvodnjah, pisarnah ter delovnih mestih, ki so izpostavljeni delovnim strojem.
 • Merjenje prezračevanja: obsegajo merjenje pretoka zraka oz. distribucijo dovedenega in odvedenega zraka. Te meritve se opravljajo v industrijskih, storitvenih, bivalnih in poslovnih prostorih. Te meritve je treba opravljati znotraj periodičnega obdobja, oz. kot je navedeno v oceni tveganja, ki jo predpiše proizvajalec prezračevalne naprave.

Za vsako to nalogo je treba kot delodajalec organizirati oz. zagotoviti strokovnega delavca ali pa zunanjo strokovno službo, ki ima dovoljenje za opravljanje dela po ZDZD-1, kot je vaše podjetje.

varstvo pri delu izpit (1)

Za varstvo pri delu izpit, velja naslednji cenik

Za zagotavljanje odlične ocene in ustrezne usposobljenosti zaposlenih je treba vse poslati na usposabljanje za varstvo pri delu izpit, ki jih poduči o pravilnem ravnanju v različnih situacijah, ter omogočanju splošne varnosti pri vsakodnevnem upravljanju poklicnega dela. Vsakič, ko nekdo sklene delovno razmerje za opisano mesto, ga dodelijo na drugo mesto, ali če se uveljavita nova tehnologija in proces, morajo delavci opraviti omenjen izpit.

 

Zato kot delodajalec odštejete:

 • za usposabljanje 36,60 €/ osebo,
 • za uvedeno osebo, ki ga ponavlja, pa 29 €/ osebo.

Kot organizacija oz. delodajalec morate svojim delavcem zagotoviti zdrave in varne pogoje za opravljanje dela, ki temelji na spodbujanju kulture varnosti, zdravja pri delu ter preprečevanje nezgod, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom. Ob enem pa omogočiti pregled ter preizkus delovne opreme, kot je predpisano.

Z izobraževanjem in ozaveščanjem delavcev skrbite za to, da dvignete njihovo raven zavedanja, da so za lastno varnost v prvi vrsti odgovorni sami in da morajo vsi v podjetju skrbeti za varnost vseh. Tako se vzpostavi delovna etika, ki, če se je vsi držijo, omogoči varne in zdrave odnose ter varnost, ki pa na dolgi rok pripomore k neomejeni produktivnosti in motiviranosti zaposlenih.

Author: Borboleta

Deli to objavo na

Potrdi komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja