Ocena tveganja v glavnih značilnostih

Strokovno izdelana ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti kot listine, ki jo podpiše delodajalec, pri čemer s podpisom jamči, da izvaja vse preventivne ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Izdelava listine je določena zakonom, pri čemer velja za vse delodajalce, ne glede na to, ali gre za samostojne podjetnike ali pa za večje organizacije. Za vsako delovno mesto mora biti urejena ocena tveganja, ki ni namenjena le splošni zadostitvi zakonskih določil, temveč je pomembna iz dolgoročnega vidika, saj z ustreznimi ukrepi zmanjšuje število poškodb pri delu, poklicnih bolezni in odsotnosti iz dela. Za delodajalca pa je to pomembno zato, ker nima tolikšnih stroškov z bolniškimi odsotnostmi.

Kaj vsebuje ocena tveganja? projektvarnost

Usposobljeni strokovnjaki s pooblastili najprej pričnejo s postopkom prepoznavanja in odkrivanja nevarnosti in nato določijo, katera delovna mesta so izpostavljena prepoznanim nevarnostim. V listini nato zapišejo, kolikšna je verjetnost za nastanek nezgode pri delu in resnost posledic z opredeljenimi poklicnimi boleznimi, ki se lahko razvijejo ob nevarnostih.Na koncu mora strokovno podana ocena tveganja vsebovati tudi izvedensko mnenje in določitve o zahtevanem sprejemanju preventivnih ukrepov, s katerimi bi organizacija zmanjšala nevarnosti za posamezno delovno mesto.

Ocena tveganja prepoznava nevarnosti pri delu

Postopek ocenjevanja nevarnosti je izveden v več korakih, saj je potrebno ugotoviti stopnjo ogroženosti oseb na določenem delovnem mestu, zato da se kasneje lahko opredeli načrt za izvajanje preventivnih in varnostnih ukrepov. Strokovnjaki identificirajo posamezne nevarnosti, ki se razlikujejo glede na izvor.
V tem delu je ocena tveganja sestavljena iz identificiranih nevarnosti, ki lahko izvirajo iz električne, mehanske ali toplotne ogroženosti. Delovno mesto je iz vidika varnosti in zdravja pri delu lahko ogroženo tudi zaradi nevarnosti nevarnih snovi, ali pa gre za višjo stopnjo možnosti, da bi se delavec lahko urezal, zastrupil in podobno.

Ocena tveganja potrebuje tudi dopolnitve

Kadar trenutni preventivni ukrepi delodajalca za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ne zadostujejo več oziroma niso več ustrezni, tedaj se mora ocena tveganja ustrezno popraviti in dopolniti. Revidiranje je potrebno tudi takrat, kadar pride do spremembe podatkov, ki so zavedeni v obstoječi listini z izjavo o varnosti.

Author: Administrator

Deli to objavo na

Potrdi komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja