Utekočinjen naftni plin

Utekočinjen naftni plin – cena in vplivi na okolje

Vozila, ki so predelana tako, da jih lahko poganja tudi tako imenovani avtoplin, pravzaprav kot pogonsko gorivo namesto bencina uporabljajo utekočinjen naftni plin. Ta je shranjen v rezervoarju v prtljažniku, na mestu za rezervno kolo ali celo pod odbijačem, z uporabe bencina pa na utekočinjen plin preidemo samo s preklopom stikala na armaturi. S prehodom na plin boste veliko prihranili, saj je cena avtoplina znatno nižja od cene bencina. Tudi plinske črpalke v Sloveniji niso več redkost, saj se očitno vedno več ljudi zaveda, da je avto na plin avto prihodnosti.

 

Kaj sta utekočinjen naftni plin in utekočinjen zemeljski plin

Utekočinjen zemeljski plin ni naftni plin, zato ju ne smemo enačiti. Utekočinjen naftni plin za pogon uporabljajo avtomobili na plin, pridobivajo pa ga pri predelavi surove nafte in surovega zemeljskega plina ter ga sestavljata propan in butan. Je zelo hitro vnetljiv, težji od zraka in se utekočini pri relativno nizkem tlaku, kar pomeni, da sta njegovo skladiščenje in transport dokaj enostavna. Utekočinjen zemeljski plin pa vsebuje predvsem metan (kar od 90 do 100 %), nekaj etana, propana in drugih ogljikovodikov, dušika itd. Je komercialna različica zemeljskega plina in nastane z ohlajanjem zemeljskega plina na –161 °C. Njegova uporabnost je precej drugačna kot pri utekočinjenem naftnem plinu – uporablja se kot fosilni energent v energetiki in industriji, pa tudi gospodinjstva, ki so priključena na plinsko omrežje.

 

Okolju prijazen energent

Cena za naftni plin je zanesljivo eden od pomembnih dejavnikov uporabe, a zelo pomembna je tudi skrb za naše okolje. Zmanjšajo se izpusti dušikovih oksidov (za 34 %), ogljikovega dioksida (15 %), ogljikovega monoksida (do 60 %), smoga (do 40 %), izpust neizgorelih ogljikovodikov in žveplovih oksidov je tako neznaten, da za okolje ne pomeni nobene nevarnosti. Odločitev za predelavo na utekočinjen naftni plin je torej prijazna do okolja, cena je ugodna, plinske črpalke pa so tako rekoč na vsakem koraku – zakaj bi torej odlašali? Čim prej poskrbite za okolje in hkrati prihranite na porabi denarja.

Author: Administrator

Deli to objavo na